--
 
 
 
نسخۀ مکمل «خبرنامه» را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید
 

 

 

 

 

 

 

به حمایت تخنیکی

 

استفاده از داشته های این سایت
با ذکر منبع، مجاز می باشد

--

Copyright 2007-2014
All logos, graphics are registered trademarks of CSHRN.

 

 

 

 

اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان
پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات

----------------------------------------------------------------------------

اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان
پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات

----------------------------------------------------------------------------

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات

 
--

نقشه راه صلح جامعه مدنی افغان برای نامزدان ریاست جمهوری

---------------------------------------------------

برنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ 1325 شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

---------------------------------------------------

کوته اندیشی و روزمره‌گی در سیاست

---------------------------------------------------

انتخابات آینده، آزمونی برای ایجاد یک اداره سالم و باثبات

 

 

 

 

 

 

 

دورنمای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: جامعۀ استواربر دموكراسی و حاكمیت قانون از طریق ترویج فرهنگ حقوق بشر و ایجاد یک جنبش قوی حقوق بشری بر مبنای جامعه مدنی كارا.

زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتباتِ هیچکس نباید در معرضِ مداخلۀ خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هرکس حق دارد در برابرِ این گونه مداخلات و تعرضات، از حمایتِ قانون برخوردار باشد....ادامه...

--

=

=
----------------------------------------------------------------------------

دستنامه آموزشی انتخابات
پیشگفتار: انتخابات، یا مراجعه به آرای مردم، برای گزینش رییس جمهور یا نمایندگان مردم در پارلمان و یا رهبر یک حزب سیاسی و دیگر نهادهای...ادامه...

----------------------------------------------------------------------------

آزادی بیان: پیش‌زمینۀ بااهمّیّت برای گسترش حقوقِ شهروندی
آزادی بیان در فرهنگِ حقوق بشــرِ بین ‌ المللی، در کانونِ حقوق شهروندی - سیاسی جا گرفته است. آزادی بیان، یکی از بنیادی...ادامه...

کمپاین روز جهانی صلح

21 سپتامبر یا روز جهانی صلح همه ساله در جهان تجلیل می شود از این روز درافغانستان نیز تجلیل می گردد. جنگ ویرانگر بیش از سی سال درافغانستان آثار تکاندهنده و خاطرات تلخ را در این کشور بجا گذاشته و ادامه ی آن نیز هر روز...ادامه...

---------------------------------------------------
یک قوماندان محلی در ولایت کندز بعد از آن که شماری ازافرادش توسط افراد ناشناس به قتل رسید، 20 تن از افرادملکی را از خانه هایشان بیرون نموده و هدف قرارداد. دراین رویداد 13فرد ملکی دیگر زخمی شده اند. از سوی دیگر دریک حمله...ادامه...

شبکۀ فرهنگی جوانان به ادامۀ گفتمانهای فرهنگی و هنری خود این بار خواست تا موضوع نقش جوانان در رسانه ها را به بحث بکشد. در گفتمان کنونی از یکتعداد جوانانی که در برخی از رسانه های...ادامه...

---------------------------------------------------

شبکه فرهنگی جوانان به ادامه گفتمان های فرهنگی خود اینبار کوشیده است موضوع مشکلات فرهنگی جوانان را به بحث بکشد. در گفتمان کنونی از دانشجویان بسیار گرامی دانشگاه دعوت کردیم تا مشکلات فرهنگی جوانان در...ادامه...

بیست و چهارمین و واپسین برنامه از مجموعه برنامه های نگاه ژرف به ارزیابی و بررسی موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته ویژه شده است. آقای ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مهمان ویژه ی این برنامه با مثبت ارزیابی کردن موضوع هایی که در این برنامه ها مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد های مشخصی را در پیوند با رعایت قوانین...ادامه...

---------------------------------------------------

چندی پیش، سازمان ملل متحد اعلان داشت که فهرست سیاه نام های دهشت افگنان را کوتاه تر کرده است. این تصمیم پس از دادخواهی زیاد دولت های ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و افغانستان اتخاذ گردیده است. در یک پیامی که در زمینه به نشر رسیده است آمده است که سازمان ملل متحد این تصمیم را برای تحکیم، امنیت و ایجاد فضای صلح...ادامه...

«دسترسی به اطلاعات»: حق دسترسی به اطلاعات، یکی از ارزشها و عنصرهای اساسی دولتهای دموکراتیک و مردم سالار است و دست یافتن به آن، یک امر طبیعی و قانونی شهروندان محسوب میگردد. دولت افغانستان نیز، از چند سالی بدینسو، با وجود کم توجهی ها و کوتاهی هایش در این امر، در جهت گسترش و نهادینه سازی ارزشها و مفاهیم مربوط به حقوق بشر و دموکراسی، از جمله دسترسی به اطلاعات، که در مادۀ پنجاهم قانون اساسی درج شده است، خود را متعهد پنداشته و در مسیر به اجرا درآوردن آن، بی میل نبوده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به حیث یکی از ساختارهای فعال مدنی، از نخستین نهادهایی است، که در کنار دیگر برنامه هایش، به اهمیت این مسأله پی برده...ادامه...

بیان سرگذشت قربانیان خشونت خانواده گی (مستند): مسؤولینِ نهادهای دولتی در هرات، ادعا میکنند که سطحِ خشونتها بر علیه زنان در این شهر پایین آمده است؛ برنامۀ «راه نو»، خواست تا به گونۀ مستند نشان بدهد، که با وجودِ این ادعاها، هنوز هم خشونتهای خانواده گی در هرات، از میانِ زنان طعمه میگیرد. در این برنامه، سه زن، که به گونۀ مستقیم از قربانیانِ خشونتهای خانواده گی استند، از سرگذشتِ خود میگویند و آقای کبیر احمدِ صالحی، کارشناسِ امورِ دینی، به بررسیِ این قضایا پرداخته و عواملِ دینیِ آن را بر میشمارد و خانم ماریا بشیر، ربیس سارنوالیِ استینافِ هرات، در رابطه به آمار و قضایایی که در سارنوالیِ هرات ثبت شده است، اطلاعات ارایه میدهد....ادامه...